You are currently viewing ประโยชน์ของถุงยางอนามัย

ประโยชน์ของถุงยางอนามัย

  • Post author:
  • Post category:Blog

เป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับวัยรุ่นในประเทศไทย ที่ไม่นิยมกันใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ ต้องบอกเลยว่าหลายคนไม่ค่อยที่จะกล้าซื้อถุงยางอนามัยจึงทำให้เป็นปัญหาอย่างมากในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และมีโอกาสในการติดโรคที่สูงมาก การที่เราไม่ส่ง ถุงยางอนามัย ตอนมีเพศสัมพันธ์นั้นบอกแล้วว่ามีโอกาสติดโรคหลายเท่าและยังมีปัญหาอื่นตามมาอีกด้วย 

ประโยชน์ของ ถุงยางอนามัย

ควบคุมการกำเนิด ถุงยางมีคุณสมบัติป้องกันไม่ให้เกิดอสุจิหลั่งเข้าไปในบริเวณรังไข่ของผู้หญิง ซึ่งในการที่เราใช้ถุงยางอนามัยนี้จะช่วยให้เรานั้นไม่มีโอกาสที่จะมีอสุจิเข้าไปได้ แต่ต้องส่งให้ถูกวิธีด้วยเราต้องมีความรู้ในการใส่วิธีใช้ด้วยสามารถอ่านได้ที่ข้างกล่อง เราควรตรวจเช็คให้ดีว่าถุงยางนั้นหมดอายุหรือไม่หรือมีรอยรั่วหรือเปล่า 

ป้องกันการติดเชื้อ

อีกข้อนึงที่สำคัญในการใช้ถุงยางอนามัยก็คือการป้องกันโรค การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากที่มันจะไม่ให้ตั้งครรภ์แล้ว ยังสามารถช่วยลดไม่ให้เกิดโรคติดต่อได้จากทางเพศสัมพันธ์ บอกเลยว่ามีหลายโรคมากที่ติดต่อกันได้ในเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ โรคหนองใน กามโรค เป็นต้น บอกเลยว่าการที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยจะทำให้เกิดรับโรคพวกนี้ได้

ลดอาการบาดเจ็บ

บอกเลยว่าการสวมถุงยางอนามัย จะทำให้เรานั้นลดอาการบาดเจ็บในการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างดี เพราะว่าถุงยางอนามัยนั้นส่วนใหญ่จะใช้สารหล่อลื่นผสมเข้ามาด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับการมีเพศสัมพันธ์ และลดอาการบาดเจ็บได้ทั้งชายและหญิง และยังสามารถใช้ร่วมกับสารหล่อลื่นอย่างอื่นได้อีกด้วยการที่เราสวมถุงยางอนามัย